Grambogård AS | Tel. +45 64 85 20 22 | info@grambogaard.dk 

​Utveckling

På Grambogård lägger vi ned mycket arbete på att experimentera med olika typer av uppfödning som kan utveckla köttets smak. Goda exempel är den friska örtgrisen och den glada äppelgrisen, som blivit en stor framgång.

Vi experimenterar också med att låta djuren gå i olika typer av terräng, där deras naturliga foder påverkas av landskapet och geografin. Men allt sker med utgångspunkt från djurens bästa – och köttet marknadsförs inte förrän vi uppnått exakt rätt smak.

Just nu experimenterar vi med skogskalvar som går och betar bland träd och buskar. Status är att köttet blir mycket smakrikt men inte särskilt mört, eftersom kalvarna utvecklar kraftiga muskler av all motion.