Grambogård AS | Tel. +45 64 85 20 22 | info@grambogaard.dk 

Egenkontroll

På Grambogård lägger vi ned mycket tid på egenkontroll, så att vi kan leverera de bästa produkterna. Vi har valt att följa det välkända kvalitetssystemet för livsmedelssäkerhet HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Våra slaktare ansvarar för att hela tiden göra uppdateringar. HACCP-systemet gäller för samtliga produkter och processer på Grambogård slakteri.

Vi har åtagit oss att producera och leverera produkter i enlighet med våra kunders, myndigheters och egna krav på livsmedelssäkerhet och kvalitet – och vi kompromissar aldrig med våra riktlinjer för djurens välbefinnande.

Förutom att vi följer våra egna och livsmedelskontrollens riktlinjer görs varje år en revision av vår certifiering, så att du kan vara säker på att vi också lever upp till det vi lovar.​