Grambogård AS | Tel. +45 64 85 20 22 | info@grambogaard.dk 

​Om Grambogård

På Grambogård slakteri består vardagen av ett nära samarbete mellan slaktare och lantbrukare.

När djuren kommer till slakteriet hanteras de lugnt och utan stress, eftersom lantbrukarna och medarbetarna på slakteriet är överens om att djuren förtjänar en trygg och omsorgsfull behandling in i det sista. Och mindre stress hos djuren under slaktprocessen innebär också ett godare och mörare kött.

Ständiga kontroller av köttets kvalitet och den nära relationen mellan slakteriet och lantbrukarna gör att smaken i kött från Grambogård alltid håller högsta kvalitet – oavsett om det gäller kalv-, nöt-, gris- eller lammkött.