Grambogård AS | Tel. +45 64 85 20 22 | info@grambogaard.dk 

Grambogårdlamm

Alla våra lamm är danskfödda och går ute i hagarna under våren, sommaren och hösten. Fåren lammar för det mesta ute i naturen, där lammen även fritt kan dia när de har lust. Lammen betar i synnerhet på låglandsområden. Här äter de gräs och örter som växer naturligt på platsen. Om djuren ibland har behov av att komma in under skydd har de tillgång till ett öppet stall med djupströ. Det gäller även under vinterhalvåret.

Omsorg hela vägen

Alla djur står naturligtvis under daglig tillsyn, oavsett om de är ute i hagarna eller står under tak. Lammen har högst två timmars resa till slakteriet. De körs direkt och endast tillsammans med de djur och människor som de känner från gården och hagarna där de vuxit upp.