Grambogård AS | Tel. +45 64 85 20 22 | info@grambogaard.dk 

​Grambogårdkalvarnas välbefinnande

Mjölk ger starka kalvar

På Grambogård är vi noga med hur kalvarna har det. Under de första två månaderna i livet får de tillgång till mjölk dygnet runt. Mjölken är full av extra näringsämnen och energi, så att den lilla kalven snabbt får krafter och blir redo att leva på pellets, halm och hö. Vi väger våra småkalvar var fjortonde dag, så att vi kan följa deras tillväxt och hälsotillstånd. Varje kalv kontrolleras dagligen.

Lekfulla kalvar

När kalvarna är tillräckligt stora får de flytta ihop med andra jämngamla kalvar i stora lösdriftsboxar med ett tjockt lager mjuk halm. Här kan de leka och växa sig starka tillsammans. Här finns det gott om plats för de lekfulla kalvarna att busa på. Varje dag sprider vi ut strö som motsvarar ungefär 2 kg färsk halm per kalv.

Hög passningsnivå, låg dödlighet

Djuren går på färsk halm i kalvstallarna, där vi kan hålla ett öga på dem. När det gäller djuromsorg och kalvar, så är dödligheten ett stort problem på ett nationellt plan. Hos Grambogård är det inte så. Vi förlorar bara en tredjedel av landsgenomsnittet. De låga siffrorna beror bland annat på det nära samarbetet mellan veterinär och våra medarbetare, som lägger ner hela sin själ i arbetet med djuren.

Lugn och nyfikna blickar

I kalvstallet råder lugn och ro bland de unga djuren. De är vana vid människor och upplever ständigt tålamod och omsorg. Vår viktigaste uppgift är nämligen glada djur. Och ju bättre vi behandlar våra djur, desto enklare blir det att arbeta med dem. Det kommer både djur och medarbetare tillgodo när djuren ska skickas till slakt, oftast bara en resa på cirka 10 km.