Grambogård AS | Tel. +45 64 85 20 22 | info@grambogaard.dk 

​Välbefinnande hos grisarna

Aktiva djur

Av naturen är grisar aktiva upp till 45 procent av dygnet, resten av tiden vilar de. Därför går Grambogårdgrisen fritt i stora luftiga stallar och har tillgång till foder dygnet runt. Dessutom har de ett tjockt lager strö att böka runt i och färsk halm varje dag. Så kan vi garantera att våra grisar är nöjda och glada. Det kan självklart vara svårt att veta om en gris är glad, men det är ett gott tecken om de inte mobbar varandra och har knorr på svansarna – och så är det med Grambogårdgrisarna.

Dessutom kräver lagen att det ska finnas tillgång till material att böka i och sysselsätta sig med. Det lever vi till fullo upp till. Beroende på årstid har vi nämligen 40–60 cm djupströ i våra lösdriftsstallar.

Långsam och naturlig tillväxt

Grambogårdgrisen får bli lite större än de flesta andra grisar. En Grambogårdgris äter ca 20 procent mer foder än en konventionell gris under uppfödningen. Det beror på att de har massor av plats att springa runt på och därmed förbränner mer. Vi slaktar grisarna när de väger cirka 90 kg. Det tar lite längre tid än normalt för grisarna att nå den vikten, eftersom de rör sig mycket i stallarna. Vanligtvis är grisarna redo för slakt när de är ungefär 6 månader gamla. Och det är samma välbekanta medarbetare som garanterar en varsam behandling av djuren både i stallarna och på vägen till slakteriet.