Grambogård AS | Tel. +45 64 85 20 22 | info@grambogaard.dk 

Transport är både etik och smak

På Grambogård har vi stränga krav på transporten. Våra principer och värderingar gäller även här – och det vet våra medarbetare. Därför är respekt och omsorg under transporten också en del av vårt koncept. På så vis slipper djuren stress.

Dessa krav ställer vi på oss själva:

Det är oftast bara 15 km till slakteriet, men högst 2 timmars transport.

Slakt omedelbart efter ankomst.

Endast direkt transport utan några stopp.

Fasta Grambogårdmedarbetare hanterar djuren.

Transportkvaliteten känner du på smaken

Stressavlagringar i köttet gör det segt och ger ett högt pH-värde. För kalvkött innebär det att köttet blir mörkt och hårt. För griskött innebär det att köttet blir nästan vitt och vattnigt, och för nötkött innebär det att köttet blir nästan svart och torrt. Våra djurs välbefinnande under transporten är därför också en fråga om att våra produkter ska hålla hög kvalitet när de lämnar Grambogård på sin väg till kunderna.