Grambogård AS | Tel. +45 64 85 20 22 | info@grambogaard.dk 

​Principer för djuromsorg

Grambogårds lantbrukare ska följa orubbliga principer som garanterar att djurens välbefinnande är högsta möjliga. Det innebär i korthet följande:

  • Djuren ska kunna röra sig fritt i stallarna med frisk luft och ett nytt lager halm varje dag. När de är i stallarna har djuren alltid tillgång till ett tjockt lager strö.
  • Djuren ska kunna äta och dricka när de vill.
  • I samarbete med vår slaktare bestämmer lantbrukaren utfodringen, så att han kan anpassa det beroende på årstid och hälsa.
  • Ett Grambogårdlantbruk ligger i närheten av slakteriet, så att djuren får en kort transport.

Grambogårdpersonal följer djuren under hela uppväxten.