Grambogård AS | Tlf. +45 64 85 20 22 | info@grambogaard.dk 

​Slagteriet

Håndværk og holdning

På vores moderne og fødevaresikrede slagteri behandler vi kødet fra vores dyr så skånsomt som muligt for at bevare alle de gode egenskaber – både i smag og struktur. Vi tror på det traditionelle slagterhåndværk, og vi modner kødet længe for at gøre smagen kraftigere og kødet mere mørt:

- Kødet køles på traditionel vis ned over 12 timer, inden vi begynder at skære i det

- Rygkød på kalv og okse modnes på krog i ca. 3 uger uger inden pakning

- Vi håndskærer kødet, så vi lettere kan følge kødets naturlige form og muskler

Rolige omgivelser

Dyrene kommer til slagteriet fra rolige, harmoniske omgivelser og slagtningen foregår også uden unødig stress for dyrene. Transporttiden er ganske kort – højst fire timer. Og vi slagter grise, kalve og lam hver for sig og kun enkeltvis. Det giver dyrevelfærd lige til det sidste.

Dyrlægekontrol

​Inden dyrene slagtes kontrolleres de alle af en dyrlæge. Samme dyrlæge overvåger efterfølgende hele slagteprocessen og kontrollerer om kødet visuelt er i orden.

God smag kommer ikke af sig selv

Den nænsomme slagtning giver også bedre kød. Hvis dyrene er stressede, kan kødet blive sejt og få en sur smag. Sammen med det velvalgte foder, lang opfostringstid og en perfekt modning i op til fire uger giver det mørt kød med en god smag. Klassisk landbrugs- og slagterhåndværk og fremtidens dyrevelfærd går hånd i hånd fra dyrene fødes til det færdige, velsmagende kød serveres.

Udskæring

Vi skærer ud i hånden, og vi laver gerne specielle udskæringer efter vores kunders ønske. Det giver både mere tilfredse kunder og en bedre udnyttelse af dyret, så mængden og variationen af smagsoplevelserne bliver større. Så har du utraditionelle ideer eller ønsker, så sig endelig til.