Grambogård AS | Tlf. +45 64 85 20 22 | info@grambogaard.dk 

​Grambogårdlam

Alle vores lam er dansk fødte og går på åbne marker i foråret, sommeren og efteråret. Fårene læmmer inde i stalden under beskyttede forhold og de lever deres første 3 uger i båse med dybstrøelsen sammen med moderen og nogle gange sammen med andre får som netop har lemmet. Herefter kommer de sammen med moderen tilbage på engen. Når de er i stalden er de under nært opsyn og plejes af landmanden.

Lammene græsser især på lavlandsområder. Her spiser de græs og urter, der vokser naturligt på stedet. Hvis dyrene får behov for at komme midlertidigt indenfor under mere beskyttende forhold, kan de se frem til en åben stald med dybstrøelse. Det samme gælder i vinterhalvåret.

Velfærd til det sidste

Alle dyr er naturligvis under dagligt opsyn, hvad enten de løber om på marken eller opholder sig indenfor i dybstrøelsen. Lammene har højst to timer til slagteriet. De køres direkte og kun sammen med de dyr og mennesker, de kender fra gården og marken, hvor de har haft deres opvækst.

Slagtning

Da nogle af lammene kommer fra yderområder i Danmark, har vi, for at mindske transporttiden for det levende lam, valgt at lade nogle af dem blive slagtet på lokale slagterier. Disse slagterier følger naturligvis de samme principper som slagteriet i Tommerup.