Grambogård AS | Tlf. +45 64 85 20 22 | info@grambogaard.dk 

​Den glade æblegris fra Grambogård

Æblegrisen nyder det gode griseliv som alle de øvrige grise fra Grambogård: Frisk halm, plads til at røre sig, adgang til foder døgnet rundt, frisk vand og ro og harmoni i stalden. Æblegrisen er også et eksempel på, at Grambogård hele tiden prøver at udvikle ny, spændende kødtyper.

Dyrevelfærd med ekstra smag

Dyrevelfærd er omdrejningspunktet og målet er velsmagende kød – og her spiller foderet en vigtig rolle. Som med mennesker: Du bli’r, hvad du spiser! Æblegrisen krævede meget udviklingsarbejde inden den blev præsenteret i sensommeren 2006. På det tidspunkt begyndte fremelskningen af Grambogårds egen glade julegris, som gennem sin opvækst får lov at leve af smagsfyldte fynske æbler, korn, halm og vitaminer.

Hverdag for en æblegris

Hvert hold på ca. 30 æblegrise stortrives i grisestierne. Her går de nysgerrigt rundt og roder i halmen efter de 50-60 kg æbler, vi ”gemmer” for dem – og som de hver dag fortærer højlydt og med stor fornøjelse. Menuen med æbler nyder dyrene de sidste 6 uger af deres liv, indtil de når den ideelle slagtevægt på ca. 90 kg.

Frugtsukker gi’r smag

Det gode liv bekommer æblegrisen rigtig godt. Og det kan smages. Kødets mørke glød og den unikke fyldige smag tilskriver vi det gode frugtsukker i de fynske æbler.